Festival de Cinema Ciutadà Compromés, més que un festival de cine!

Un dels objectius nuclears d’ACICOM des de la seua fundació és la millora de la dieta mediàtica dels valencians i les valencianes; per a la qual cosa vegem cabdal potenciar els projectes audiovisuals nascuts en el si de la ciutadania i/o que aconsegueixen el seu suport.

Des del 2015 hem consolidat aquest projecte singular i estimulant. Un festival dedicat al documental que ofereix nombrosos audiovisuals amb una mirada crítica cap a les realitats socials del nostre entorn.

  • Cinema: Com a canal per millorar de la dieta mediàtica i cultural dels valencians i els valencianes. Cinema social com un dels millors vehicles per fomentar nous models de vida, motivar comportaments i actituds positives enfront de la humana existència, denunciar injustícies o generar anàlisis i reflexions vitals.
  • Ciutadà: De tots i totes, per tots i totes. Pero además, que constitueix l’oportunitat única d’ficar al llit els productors i els seus productes audiovisuals a la ciutadania valenciana compromesa. Des de ACICOM organitzem des de fa quatre anys aquest festival amb molta il·lusió amb la idea de fer arribar als ciutadans un cinema diferent i social, a la mateixa vegada volem ser un canal de distribució d’audivisuals desconegudes del gran públic.
  • Compromés: Compromiso con el entorno, adecuada o llunyà, y con el tiempo, histórico o contemporáneo. Compromiso con los valores sociales y con su transmisión. Compromiso con la sociedad y la política, con el arte y la ciencia. El festival CCC té l’objectiu de fomentar una mirada crítica cap al nostre entorn local i global.

Millorem la dieta mediàtica i cultural dels valencians i els valencianes