teledetodosx130

Vos fem extensiva la invtació de Teledetodos, para unirte al seminario web Zoom

oficinas: feb 21, 2019 10:00 AM Madrid
Tema: Debate público en el Instituto de RTVE

Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web:

https://zoom.us/j/375440600

La comunicación audiovisual ha experimentado una importante evolución en los últimos años, degut fonamentalment a la convergència entre la televisió i internet. Això es reflecteix en l’aparició de noves ofertes de continguts i serveis per als usuaris, així com en nous hàbits de visionat, encara que tant la TDT com els consums, tradicionals o a petició, que satisfan l’interés general, continuen aglutinant amb diferència la major part del temps diari mitjà del consum audiovisual.

La nova Directiva (De la UE) 2018/1808, de modificació de la Directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual, afronta aquest nou escenari potenciant el paper de les autoritats reguladores, actualitzant molts dels conceptes d’emissió que han patit importants canvis des de l’última modlflcacló de 2010, i ampliant l’àmbit d’aplicació no solament a la televisió lineal i a petició, sinó també a les plataformes de distribució de vídeos i d’intercanvi de continguts. Els serveis públics audiovisuals es veuen afectats també per aquesta nova normativa, que es converteix en un component més a l’hora d’escometre els nous reptess que per a la seua seu redefinició i per al compliment de la seua funció suposa l’entorn tecnològic digital.

La nova regulació de la Unió Europea requereix, així mateix, de l’adequació de les normatives audiovisuals dels Estats membre de la Unió Europea i en el cas espanyol, la modificació de la Llei 7/2010, General de la Comunicació Audiovisual, ja que la Directiva contempla un termini de 21 mesos per a la seua incorporació o transposició als ordenaments jurídics nacionals.

La celebració d’aquest fòrum permetrà poder realitzar aportacions a laConsulta Pública prèvia sobre la modificació de la Llei 712010”, que el seu termini finalitza el divendres 22 de febrer del 2019:

Consulta pública previa sobre la modificación de la Ley 7/2010, el 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2010, LA 31 DE MARZO, GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

http://www.rtve.es/rtve/20190220/rtve-ante-nuevo-marco-europeo/1887269.shtml