Finances 2017/2018

Ací presentem l’estat de la nostra economia amb una breu però clara explicació. En l’últim any, hem fet diversos projectes subvencionats (FCCC 2017, Memòria ARA, La Comunicació: Eina d’apoderament de la ciutadania, etc.) que han tingut un gran èxit.

La nostra font principal d’ingressos, com es veu, prové de les subvencions públiques (Ajuntament de València i Generalitat Valenciana) per a la realització dels projectes esmentats abans. Per altra banda, els deutes que hem tingut són dels diferents proveïdors que han col·laborat en la realització dels projectes. També dir, que no tenim deutes amb els nostres proveïdors, sempre acomplim, i que no tenim deutes amb els bancs.

Cal remarcar la greu situació que suposa l’endarreriment de la liquidació de les ajudes concedides per les diferents administracions públiques. Enguany hem duplicat el pressupost dels projectes demanats i per tal que puguen ser realitzats, haurem de demanar finançament als bancs. Allò en suposarà tindre despeses financeres i l’ofegament de la nostra situació econòmica.

Projectes subvencionats en 2017:

  • FCCC 2017 (Ajuntament de València): 2.472,49€
  • La Comunicació: Eina d’apoderament de la Ciutadania (GVA): 6.000,00€
  • La Memòria ara (GVA): 5.000,00€
  • Promoció del Valencià (GVA): 5.565,89€
  • FCCC 207 (Culturarts): 5.401,61€
  • Consum (GVA): 14.617,50€
BALANCE 2017
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017