Finances 2018

Ací presentem l’estat de la nostra economia amb una breu, però clara explicació. En l’últim any, hem desenvolupat diversos projectes finançats per diverses administracions públiques com ara el Festival Cinema Ciutadà Compromés 2018, Memòria ARA, La Comunicació: Eina d’apoderament de la ciutadania i d’altres, amb un gran ressó i èxit de participació i assistència.

La nostra font principal d’ingressos, com es veu, prové de les administracions públiques valencianes encara que han millorat els ingresos privats. Aquests s’utilitzen per a realitzar les activitats que serveixen per promoure debats i aportar idees al voltant de la comunicació i la ciutadania. Les despeses de l’exercici corresponen a l’execució de les activitats de l’associació, la majoria projectes finançats en concurrència competitiva i amb bona puntuació, fruit dels 10 anys de treball ininterromput. També dir que els comptes de l’Associació estan sanejats i el deutes que apareixen amb data 31/12/2018 han estat liquidats el 2019.

Cal remarcar la greu situació que provoca, per a una organització petita com la nostra, l’endarreriment de la liquidació de les ajudes concedides per les diferents administracions públiques. Això suposa un gran esforç ja perquè ens obliga a demanar finançament als bancs, situació que suposa afegir despeses financeres extraordinàries i, per tant, cert ofegament econòmic.

Projectes subvencionats en 2018:
Participació Ciutadana 2018 (Generalitat): 6.000,00€
Foment de l’Associacionisme (Generalitat): 15.000,00€
La Memòria Ara 2018 (Generalitat): 5.000,00€
Promoció del Valencià (Generalitat): 17.090,29€
FCCC 2018 (Institut Valencià de Cultura): 4.552,61€
FCCC 2018 (Ajuntament de València): 4.508,04€